Związki zawodowe krytycznie oceniają wynoszący 800 zł próg dochodowy, uprawniający do świadczenia wychowawczego. Pozbawi on bowiem prawa do wsparcia rodziców z jednym potomkiem, którzy żyją na granicy ubóstwa.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność” swoje obiekcje w tej sprawie przedstawiły w ramach konsultacji projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenie, którego wprowadzenie obiecała premier Beata Szydło, będzie wypłacane bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dziecko. Na pierwszego potomka, lub w przypadku gdy rodzice mają tylko jedno dziecko, obowiązywać będzie próg w wysokości 800 zł lub 1200 zł (jeśli małoletni jest niepełnosprawny).
Przy tak niskim poziomie limitu dochodów na członka rodziny z świadczenia wychowawczego będzie mogło skorzystać jedynie 31 proc. rodziców mających jedno dziecko. Rządowego wsparcia nie otrzymają nawet rodziny znajdujące się trudnej sytuacji finansowej, ponieważ przyjęty w projekcie próg jest niższy od wartości minimum socjalnego. Według danych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wynosiło ono bowiem w 2014 r. 880,95 zł lub 935,03 zł (w zależności od wieku dziecka). Jak wskazuje Solidarność, w takiej samej sytuacji znajdą się też samotni rodzice, których dochody nieznacznie przekraczają kwotę minimalnego wynagrodzenia. Dlatego w opinii związku ograniczenie wsparcia na pierwsze dziecko wśród rodzin najmniej zamożnych, przy jednoczesnym braku ograniczeń na kolejne dzieci dla osób o wysokich dochodach, jest społecznie niesprawiedliwe i nie do zaakceptowania.
– Naszym zdaniem kryterium dochodowe powinno wynosić tyle, co minimum socjalne. Chcemy też, aby rząd rozważył wprowadzenie drugiego progu, który nie pozwalałby ma uzyskiwanie 500 zł przez bogate rodziny – mówi Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ.
Jej zdaniem dodatkowo wydłużeniu powinien ulec okres wypłaty świadczenia. Projekt przewiduje wsparcie rodzin do skończenia przez dziecko 18 lat. OPZZ proponuje, by granicę przesunąć co najmniej do czasu, aż potomek skończy szkołę ponadgimnazjalną, ponieważ rodzice w tym okresie dalej ponoszą koszty związane z jego edukacją. Ponadto zarówno Solidarność, jak i OPZZ zwracają uwagę na to, że świadczenie wychowawcze nie może być jedynym elementem wspierania osób mających na utrzymaniu dzieci. Przypominają o konieczności zwiększania liczby miejsc opieki przedszkolnej i żłobkowej, zapewniania bezpłatnych posiłków czy podręczników na każdym etapie nauki.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy