Związki zawodowe krytycznie oceniają wynoszący 800 zł próg dochodowy, uprawniający do świadczenia wychowawczego. Pozbawi on bowiem prawa do wsparcia rodziców z jednym potomkiem, którzy żyją na granicy ubóstwa.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność” swoje obiekcje w tej sprawie przedstawiły w ramach konsultacji projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenie, którego wprowadzenie obiecała premier Beata Szydło, będzie wypłacane bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dziecko. Na pierwszego potomka, lub w przypadku gdy rodzice mają tylko jedno dziecko, obowiązywać będzie próg w wysokości 800 zł lub 1200 zł (jeśli małoletni jest niepełnosprawny).