Program Rodzina 500 plus dominującym tematem spotkania rządu z samorządowcami z całej Polski. Premier Beata Szydło zapewniała burmistrzów i wójtów oraz przedstawicieli związków samorządowych, o tym, że nie zabraknie rządowego wsparcia podczas realizacji programu.

Szefowa rządu podkreślała, że Rodzina 500plus nie będzie dla samorządów kolejnym zadaniem, w którym na samorząd są cedowane dodatkowe obowiązki, a nie idą za tym odpowiednie środki finansowe.

Beata Szydło dziękowała samorządowcom za aktywny udział w regionalnych konsultacjach społecznych, i za uwagi merytoryczne. Podkreślała, że celem przedsięwzięcia jest zarówno polepszenie sytuacji materialnej rodzin - jak i założenia demograficzne, czyli zwiększenie dzietności.

Premier przyznaje, że Rodzina 500 plus jest dużym wyzwaniem i dla rządu i dla samorządów. Faktycznie, przed spotkaniem z rządem burmistrzowie nie kryli obaw, o to czy zdążą przygotować swoje miasta i gminy do wypłaty świadczeń od kwietnia. Jacek Gursz burmistrz Chodzieży uważa, że nadzieje mieszkańców mogą zostać zawiedzione. Samorządowiec powiedział, że spodziewa się w urzędzie masowego składania wniosków o wsparcie w programie, wręcz inwazji rodzin spodziewających się świadczenia. Natomiast w praktyce - jak zaznacza burmistrz Chodzieży - gdyby ustawa wprowadzająca program Rodzina 500 plus została przyjęta w ciągu tygodnia, a zaczęła obowiązywać w lutym - to urzędy byłyby w pełni gotowe z jej realizacją od pierwszego... lipca.

Ustawa jest już po konsultacjach społecznych i - jak zapewniła premier Beata Szydło - niezwłocznie zostanie przyjęta przez rząd. Potem trafi do dalszych prac w parlamencie. Według założeń rządu - powinna zacząć obowiązywać od kwietnia.