statystyki

Wnioskujący o zasiłek musi współdziałać z pracownikiem socjalnym

autor: Leszek Jaworski15.01.2016, 16:00; Aktualizacja: 16.01.2016, 12:37
Starający się o zasiłek nie może wprowadzać organów w błąd

Starający się o zasiłek nie może wprowadzać organów w błądźródło: ShutterStock

TEZA: Jeżeli okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy nie były znane organowi administracji nie z powodu jego zaniedbań, lecz z powodu ich zatajenia przez stronę, postępowanie takie wyłącza możliwość skutecznego podnoszenia zarzutu, że zaskarżona decyzja jest niezgodna z prawem.

WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 30 grudnia 2015 r., sygn. akt I OSK 1455/14

STAN FAKTYCZNY

W.L. złożył wniosek o przyznanie zasiłku celowego na zakup leków i żywności. Podczas przeprowadzonego wywiadu środowiskowego strona uzupełniła wcześniejszy wniosek, domagając się również pomocy w formie zasiłku celowego na zakup obuwia. Zastępca dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej w D. działający z upoważnienia prezydenta miasta odmówił W.L. przyznania zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności, leków oraz obuwia. Na skutek wniesionego odwołania samorządowe kolegium odwoławcze w K. uchyliło powyższą decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, uzasadniając, że organ ten nie zapoznał strony ze swoimi argumentami, a tym samym W.L. nie miał możliwości ustosunkowania się do twierdzeń organu i wyjaśnienia podniesionych kwestii.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy zastępca dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej w D. po raz kolejny odmówił W.L. przyznania zasiłku celowego na zakup żywności, leków oraz obuwia. Jako podstawę odmowy wskazał art. 11 ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.; dalej: u.p.s.). W uzasadnieniu organ wskazał, że strona jest osobą bierną zawodowo, uznaną za całkowicie niezdolną do pracy, legitymującą się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Organ uznał, że z protokołów rozmów z osobami zamieszkałymi w pobliżu wynika, że W.L. od kilku lat zamieszkuje i gospodaruje razem z L.C. Świadczą o tym odbieranie korespondencji, wspólne zamieszkiwanie obojga w jednym pokoju na turnusie rehabilitacyjnym, mimo że strona nie wymaga opieki innych osób, oraz ponoszenie kosztów opłat za energię elektryczną i gaz przez L.C. Ponadto W.L. wezwany do złożenia oświadczenia o wysokości dochodu L.C. odmówił jego złożenia, co wskazuje na brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji życiowej oraz stanowi podstawę do odmowy przyznania wnioskowanych świadczeń. Rozstrzygnięcie to zostało przez W.L. zaskarżone do samorządowego kolegium odwoławczego. To utrzymało decyzję w mocy. Następnie W.L. składał na rozstrzygnięcia organów skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach i do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W obu przypadkach skargi zostały oddalone.


Pozostało jeszcze 81% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane