statystyki

Wnioskujący o zasiłek musi współdziałać z pracownikiem socjalnym

autor: Leszek Jaworski15.01.2016, 16:00; Aktualizacja: 16.01.2016, 12:37
Starający się o zasiłek nie może wprowadzać organów w błąd

Starający się o zasiłek nie może wprowadzać organów w błądźródło: ShutterStock

TEZA: Jeżeli okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy nie były znane organowi administracji nie z powodu jego zaniedbań, lecz z powodu ich zatajenia przez stronę, postępowanie takie wyłącza możliwość skutecznego podnoszenia zarzutu, że zaskarżona decyzja jest niezgodna z prawem.

WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 30 grudnia 2015 r., sygn. akt I OSK 1455/14

STAN FAKTYCZNY

W.L. złożył wniosek o przyznanie zasiłku celowego na zakup leków i żywności. Podczas przeprowadzonego wywiadu środowiskowego strona uzupełniła wcześniejszy wniosek, domagając się również pomocy w formie zasiłku celowego na zakup obuwia. Zastępca dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej w D. działający z upoważnienia prezydenta miasta odmówił W.L. przyznania zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności, leków oraz obuwia. Na skutek wniesionego odwołania samorządowe kolegium odwoławcze w K. uchyliło powyższą decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, uzasadniając, że organ ten nie zapoznał strony ze swoimi argumentami, a tym samym W.L. nie miał możliwości ustosunkowania się do twierdzeń organu i wyjaśnienia podniesionych kwestii.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy zastępca dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej w D. po raz kolejny odmówił W.L. przyznania zasiłku celowego na zakup żywności, leków oraz obuwia. Jako podstawę odmowy wskazał art. 11 ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.; dalej: u.p.s.). W uzasadnieniu organ wskazał, że strona jest osobą bierną zawodowo, uznaną za całkowicie niezdolną do pracy, legitymującą się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Organ uznał, że z protokołów rozmów z osobami zamieszkałymi w pobliżu wynika, że W.L. od kilku lat zamieszkuje i gospodaruje razem z L.C. Świadczą o tym odbieranie korespondencji, wspólne zamieszkiwanie obojga w jednym pokoju na turnusie rehabilitacyjnym, mimo że strona nie wymaga opieki innych osób, oraz ponoszenie kosztów opłat za energię elektryczną i gaz przez L.C. Ponadto W.L. wezwany do złożenia oświadczenia o wysokości dochodu L.C. odmówił jego złożenia, co wskazuje na brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji życiowej oraz stanowi podstawę do odmowy przyznania wnioskowanych świadczeń. Rozstrzygnięcie to zostało przez W.L. zaskarżone do samorządowego kolegium odwoławczego. To utrzymało decyzję w mocy. Następnie W.L. składał na rozstrzygnięcia organów skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach i do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W obu przypadkach skargi zostały oddalone.


Pozostało 81% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane