Kluczem do poprawy jakości prawa pracy może być upowszechnienie układów zbiorowych - podkreśla Jacek Męcina, przewodniczący zespołu ds. prawa pracy i układów zbiorowych Rady Dialogu Społecznego, ekspert Konfederacji Lewiatan.
Powołano już zespół ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego. Jakimi kwestiami w pierwszej kolejności powinien się on zająć?
Sądzę, że to dobry czas na solidną przebudowę prawa pracy – począwszy od zasad zatrudnienia, a skończywszy na relacjach zbiorowych. Mam nadzieję, że partnerzy społeczni przedstawią wiele propozycji w tym zakresie. Kluczem do poprawy jakości musi być uproszczenie przepisów. Pracodawcy podnoszą kwestię umowy jednolitej, z kolei pracownicy mówią o większej stabilności zatrudnienia. Ważna może być korekta przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy, która doprowadziłaby do ich upowszechnienia. Obecnie nie są one popularne wśród pracodawców. Barierą jest m.in. brak klauzul derogacyjnych, czyli możliwości zawarcia w układzie rozwiązań odmiennych od tych przewidzianych w k.p., ale w obydwie strony, tzn. możliwości podwyższania, ale i obniżania kodeksowych standardów. Moim zdaniem należy uatrakcyjnić zawieranie układów zakładowych. W przypadku tych branżowych problemem byłoby wyłonienie reprezentacji, która miałaby je przyjmować, i zainteresowanie pracodawców takimi regulacjami.