Wzmocnienie dialogu społecznego na szczeblu firm i reprezentatywności związków zawodowych, uproszczenie przepisów o czasie pracy i ujednolicenie umów – to jedne z pierwszych tematów, jakie rząd i partnerzy społeczni będą poruszać na forum Rady Dialogu Społecznego
Zapytaliśmy członków zespołu prawa pracy RDS o zagadnienia, jakie powinny być w pierwszej kolejności podjęte przez partnerów społecznych i rząd. Z naszej sondy jasno wynika, że priorytetem może być upowszechnienie układów zbiorowych, bo taki cel akceptują i wspierają wszystkie strony dialogu. Zgadzają się także co do konieczności podniesienia progów reprezentatywności organizacji związkowych (aby ograniczyć możliwość blokowania porozumień z pracodawcą przez małe związki) oraz rozszerzenia prawa do zrzeszania się w takie organizacje przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę. Więcej rozbieżności budzi np. kwestia wprowadzenia jednolitej umowy o pracę.
Dobry układ