Wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie powinni być zobowiązani do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne – wskazują posłowie Kukiz’15. A jako że założyć taką spółkę może obecnie niemal każdy, w praktyce wiele osób uniknęłoby odkładania pieniędzy na starość w ogóle.

Do laski marszałkowskiej złożony został projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (a dokładniej art. 8 ust. 6 pkt. 4). Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się z mocy ustawy m. in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnika spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, niezależnie od tego czy faktycznie taką działalność prowadzą. Należy bowiem rozróżniać wspólnika spółki od jej prezesa.

Zarazem przepisy są niespójne. Wystarczy bowiem być wspólnikiem w wieloosobowej spółce z o.o. i wówczas odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne nie jest obligatoryjne.