Resort pracy zapowiada przyjrzenie się funkcjonowaniu urzędów pracy. Możliwe, że czekają je zmiany organizacyjne i oddanie niektórych zadań związanych z aktywizacją.
Przegląd tego, jak działają powiatowe urzędy pracy, zapowiedział w wywiadzie dla DGP Stanisław Szwed, nowy wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Wskazał m.in. na potrzebę zmian organizacyjnych, które sprowadzałyby się do tego, że samorządy zachowałyby część z realizowanych obecnie zadań, a te związane z aktywizacją i wydatkowaniem środków na miejsca pracy zostałyby przekazane administracji rządowej. Jego zdaniem mogłoby to spowodować lepsze i efektywniejsze wykorzystanie pieniędzy z Funduszu Pracy (FP). Pośredniaki są zaskoczone taką propozycją, zwłaszcza że właśnie mają za sobą dużą reformę i dopiero w przyszłym roku ma być przeprowadzona ocena tego, jakie przyniosła rezultaty.
Większa efektywność