Czy zatrudnieni na umowy-zlecenia emeryci lub renciści, którzy dorabiają w granicach 400–500 zł miesięcznie, też będą podlegali ubezpieczeniom do osiągnięcia kwoty minimalnego wynagrodzenia 1850 zł? Czy nowe przepisy będą też dotyczyły zleceniobiorców emerytów, którzy będą jednocześnie zatrudnieni na umowę o pracę ?Jeżeli emeryt bądź rencista pracuje na jedną umowę-zlecenie w miesiącu, nie będąc jednocześnie zatrudnionym na umowę o pracę, to sytuacja po 1 stycznia się nie zmieni. Umowa cywilna będzie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym oraz zdrowotnemu. Jeżeli natomiast będzie pracował na kilka umów-zleceń, np. dwie czy więcej, to każda umowa będzie obowiązkowa, jeśli pierwsza będzie opiewała na kwotę niższą niż 1850 zł. Oskładkowaniu będą więc podlegały wszystkie umowy, z których w miesiącu łącznie podstawa do składek będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Z kolei pozostawanie w zatrudnieniu etatowym nieco zmienia porządek ubezpieczeniowy. Wtedy tylko umowa o pracę wywołuje obowiązek ubezpieczeń, a umowy-zlecenia mają charakter dobrowolny, o ile z etatu pracownik osiąga zgodnie z umową przynajmniej minimalne wynagrodzenie.