● Kiedy należy zgłosić zmianę rodzaju ubezpieczenia, gdy zatrudnionemu przyznano rentę

● Czy spadkobiercy zmarłego członka zarządu odpowiadają za długi składkowe