Firmy, które zajmują się najmem, dzierżawą lub leasingiem, nie stracą prawa do udzielania swoim kontrahentom obniżeń w wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zachowanie przez te przedsiębiorstwa wspomnianego uprawnienia przewiduje poprawka przyjęta w trakcie pierwszego czytania poselskiego projektu nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
– Wprawdzie firmy z tych branż nie zatrudniają dużej liczby osób niepełnosprawnych, ale nie powinno się ich pozbawiać prawa do udzielania ulg – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Nowelizacja, która ma uszczelnić system obniżeń obowiązkowych wpłat na fundusz, nie wejdzie też w życie od 1 grudnia br., jak zakładał pierwotnie projekt. Posłowie postanowili wydłużyć okres vacatio legis o cztery miesiące i nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 marca 2016 r. Jest to spowodowane koniecznością przygotowania rozporządzenia, które określi wzory nowych druków, jakie będą musiały składać firmy przyznające obniżenia.
Nie zostały natomiast wprowadzone żadne modyfikacje do propozycji zakładających wprowadzenie restrykcyjnych kar za nieprawidłowości w udzielaniu ulg. Możliwe jednak, że odpowiednie poprawki zostaną zgłoszone podczas drugiego czytania, które odbędzie się na następnym posiedzeniu Sejmu.
– Uważamy, że zmiany związane z udzielaniem ulg na PFRON wcale nie zlikwidują nieprawidłowości w tym zakresie, a wręcz przeciwnie – uderzą w uczciwie działające firmy – uważa Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Etap legislacyjny
Pierwsze czytanie projektu nowelizacji