statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 3 września 2015r.

autor: Ewa Bogucka-Łopuszyńska, Marcin Nagórek, Andrzej Radzisław03.09.2015, 10:13; Aktualizacja: 03.09.2015, 10:47

Czy ZUS ma prawo potrącić należności po śmierci emeryta, Kiedy organ rentowy wpisze przedsiębiorcę do rejestru dłużników niewypłacalnych, Co oznacza dla płatnika uznanie umowy o dzieło zawartej z zatrudnionym za umowę-zlecenie, Jak obliczać odsetki od zaległych składek, jeśli złożono wniosek o ich umorzenie,

Z powodu zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez mojego męża została wszczęta przeciwko niemu egzekucja z przysługującego mu świadczenia emerytalnego. ZUS potrącał co miesiąc część należnej mu emerytury. Mąż zmarł 15 czerwca 2015 r. Niedawno się okazało, że ZUS dokonał jeszcze potrącenia z zajętej emerytury już po jego śmierci, tj. 27 lipca. Czy mógł to zrobić?

Ewa Bogucka-Łopuszyńska

radca prawny

Tak. Zgodnie z art. 136a ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna) w razie śmierci emeryta lub rencisty wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarł. Przepis ten został doprecyzowany w art. 136 ust. 1 ustawy emerytalnej stanowiącym, że w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi i dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe. W razie braku takich osób – także tym, z którymi nie prowadziła wspólnego gospodarstwa, albo innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba. Zatem emerytura lub renta wypłacona za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy, jest świadczeniem należnym, z tym że w ramach niezrealizowanych świadczeń (tj. o ile istnieją członkowie rodziny, o których mowa w art. 136 ust. 1) wypłaca się kwotę świadczenia za cały miesiąc. Nie ma zatem znaczenia, w którym dniu miesiąca nastąpił zgon uprawnionego.

W opisanej sytuacji ZUS dokonał potrącenia już po śmierci osoby uprawnionej. Skoro jednak świadczenie emerytalne za ten ostatni miesiąc jest należne, to również dokonane w ramach realizacji zajęcia potrącenie z emerytury zostało dokonane prawidłowo i nie ma podstaw do zwrotu odliczonej kwoty. 

Podstawa prawna


Pozostało jeszcze 82% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane