statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 3 września 2015r.

autor: Ewa Bogucka-Łopuszyńska, Marcin Nagórek, Andrzej Radzisław03.09.2015, 10:13; Aktualizacja: 03.09.2015, 10:47

Czy ZUS ma prawo potrącić należności po śmierci emeryta, Kiedy organ rentowy wpisze przedsiębiorcę do rejestru dłużników niewypłacalnych, Co oznacza dla płatnika uznanie umowy o dzieło zawartej z zatrudnionym za umowę-zlecenie, Jak obliczać odsetki od zaległych składek, jeśli złożono wniosek o ich umorzenie,

Z powodu zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez mojego męża została wszczęta przeciwko niemu egzekucja z przysługującego mu świadczenia emerytalnego. ZUS potrącał co miesiąc część należnej mu emerytury. Mąż zmarł 15 czerwca 2015 r. Niedawno się okazało, że ZUS dokonał jeszcze potrącenia z zajętej emerytury już po jego śmierci, tj. 27 lipca. Czy mógł to zrobić?

Ewa Bogucka-Łopuszyńska

radca prawny

Tak. Zgodnie z art. 136a ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna) w razie śmierci emeryta lub rencisty wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarł. Przepis ten został doprecyzowany w art. 136 ust. 1 ustawy emerytalnej stanowiącym, że w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi i dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe. W razie braku takich osób – także tym, z którymi nie prowadziła wspólnego gospodarstwa, albo innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba. Zatem emerytura lub renta wypłacona za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy, jest świadczeniem należnym, z tym że w ramach niezrealizowanych świadczeń (tj. o ile istnieją członkowie rodziny, o których mowa w art. 136 ust. 1) wypłaca się kwotę świadczenia za cały miesiąc. Nie ma zatem znaczenia, w którym dniu miesiąca nastąpił zgon uprawnionego.

W opisanej sytuacji ZUS dokonał potrącenia już po śmierci osoby uprawnionej. Skoro jednak świadczenie emerytalne za ten ostatni miesiąc jest należne, to również dokonane w ramach realizacji zajęcia potrącenie z emerytury zostało dokonane prawidłowo i nie ma podstaw do zwrotu odliczonej kwoty. 

Podstawa prawna


Pozostało 82% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane