Mam dwójkę dzieci w wieku 4 oraz 13 lat. Ośrodek pomocy społecznej wypłaca mi zasiłki rodzinne w tej samej od trzech lat wysokości – 77 zł i 106 zł. Czy w rozpoczynającym się w listopadzie nowym okresie zasiłkowym świadczenia będą wyższe – pyta pani Marta.
W tym roku przypada ustawowy termin przeprowadzanej co trzy lata weryfikacji kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych. Rząd postanowił podwyższyć nie tylko progi uprawniające do pomocy finansowej oraz zasiłki na dzieci, lecz również niektóre dodatki, które do nich przysługują. Zaczną one obowiązywać od 1 listopada, ale już teraz rodzice mogą składać wnioski o ich przyznanie.
Podstawowym świadczeniem rodzinnym jest zasiłek na dziecko, którego wysokość będzie wynosić: