System emerytalny działa sprawnie i jest odporny na konsekwencje zmian demograficznych. Prognozy sytuacji finansowej FUS nie powinny niepokoić, choć w najbliższych latach jego wydolność będzie malała – przekazał PAP przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS prof. Łukasz Hardt.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS w wypowiedzi przesłanej PAP podkreślił, że obecna w debacie publicznej narracja o ryzyku bankructwa systemu emerytalnego nie ma żadnego uzasadnienia.

"System emerytalny działa sprawnie i jest odporny na konsekwencje zmian demograficznych. Prognozy sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie powinny niepokoić, choć w najbliższych latach – ze względu na zmiany demograficzne - wydolność funduszu będzie malała i konieczne będzie większe wsparcie ze strony Ministra Finansów" – wskazał prof. Hardt.

Przewodniczący rady odniósł się również do obecnego w debacie publiczne pomysłu wprowadzenia "dobrowolnego ZUS". Jak zauważył, konsekwencje jego wdrożenia byłyby negatywne.

"Idea tzw. dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców jest antypaństwowa, antysystemowa i, z punktu widzenia ekonomii dobrobytu, po prostu nieuzasadniona. Przedsiębiorcy już teraz mogą korzystać z różnych zwolnień i ulg, jeśli chodzi o możliwość opłacania składek ubezpieczeniowych. Co więcej, wysokość ich miesięcznej składki ZUS jest niezależna od tego, ile przedsiębiorca faktycznie zarabia, czyli de facto sam może decydować, ile płaci. Dobrowolność w opłacaniu ZUS uderzałaby w powszechność systemu emerytalnego" – ocenił prof. Hardt.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS podkreślił również, że Zakład realizuje swoje zadania sprawnie i efektywnie. "Według planu, w tym roku, odpis z FUS na działalność ZUS w relacji do zaplanowanych przychodów Funduszu wyniesie 1,4 proc. To oznacza, że ZUS jest nie tylko jednym z najsprawniejszych urzędów zabezpieczenia społecznego w Europie, ale także jednym z najtańszych" – dodał.

Zdaniem prof. Hardta ZUS jest instytucją, która jest bardzo dobrze zarządzana. "To nie przypadek, że ZUS realizował tarczę antykryzysową, Polski Bon Turystyczny oraz świadczenia dla rodzin, w tym 500 plus. Tak kluczowe dla państwa zadania mogą być prowadzone tylko w dobrze kierowanej instytucji" – zaznaczył.

Ponadto - jak poinformował - Rada Nadzorcza ZUS jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego i działalności ZUS oraz pozytywnie zaopiniowała wykonanie planów finansowych FUS, FEP i FRD za 2022 rok.

Rada Nadzorcza ZUS ma charakter organu przedstawicielskiego ogółu interesariuszy systemu zabezpieczenia społecznego. W jej skład wchodzi trzech przedstawicieli organizacji pracodawców, trzech reprezentantów związków zawodowych, przedstawiciel emerytów i rencistów, a także trzy osoby, w tym przewodniczący, desygnowanych bezpośrednio przez rząd. Prof. Łukasz Hardt pełni funkcję przewodniczącego Rady od października 2022 r.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mir/