Chcemy uregulować zasady wykonywania tego zawodu, w tym między innymi kształcenia, uzyskiwania do niego prawa i zasad odpowiedzialności zawodowej mówił dziś na specjalnej konferencji prasowej prezes nowosądeckiego stowarzyszenia „Klub Integracyjny” Tomasz Baliczek. 

Ustawa miałaby zapewnić też szybszy dostęp do rehabilitacji i skrócenie kolejek do specjalistów bo w przypadku poważnych urazów każda minuta jest bezcenna dodaje prezes sadeckiej fundacji „O Każde Dziecko” Tomasz Maślanka. Każdy może się włączyć w akcję zbierania podpisów bo ustawa umożliwiłaby wykonywanie profesji osobom kompetentnym i dobrze przygotowanym a dobra pacjenta jest tutaj najważniejsze tłumaczy pełnomocnik prezydenta Nowego Sącza do spraw osób niepełnosprawnych Leszek Langer. Inicjatorzy akcji muszą zebrać do 20 czerwca minimum sto tysięcy podpisów poparcia .