Zajmuję się konserwacją i naprawą przedmiotów artystycznych i zabytkowych. Korzystam z karty podatkowej, czyli z najprostszej formy rozliczeń. Ostatnio otrzymałem większe zamówienie, które obejmuje m.in. wykonanie specjalistycznych prac stolarskich. Problem w tym, że ja jestem konserwatorem, a nie stolarzem. Chciałbym więc zaangażować doświadczonego stolarza do wykonania tych fachowych robót. Czy jednak nie spowoduje to utraty przeze mnie prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej – martwi się pan Cezary
Usługi polegające na konserwacji i naprawie przedmiotów zabytkowych i artystycznych wymienione zostały w poz. 69 załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zakres tych usług, uprawniający do skorzystania i opodatkowania w formie karty podatkowej, szczegółowo określony został w poz. 69 załącznika nr 4 do tej ustawy. Polegają one na wykonywaniu prac konserwatorskich i napraw wszelkiego rodzaju przedmiotów artystycznych uznanych za zabytkowe, np. obrazów, ram, rzeźb, mebli, przedmiotów muzealnych, broni, zbroi, zegarów, tkanin, strojów oraz innych prac i czynności towarzyszących, niezbędnych do całkowitego wykonania świadczonej usługi.
To jedne z najistotniejszych warunków, które muszą być spełnione, żeby przedsiębiorca miał prawo do korzystania z karty podatkowej.
Przepisy ustawy wymagają dodatkowo, żeby będący na karcie przedsiębiorca wykonujący wspomnianą działalność nie korzystał z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw i zakładów. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy osoby zatrudnione na umowę o dzieło lub zlecenie będą wykonywać usługi specjalistyczne. Wskazano na to w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 19 sierpnia 2014 r., sygn. ILPB1/415-553/14-2/AA.
Zgodnie zaś z ustawą za usługi specjalistyczne uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony przez przedsiębiorcę zakres działalności, które są niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4. Jeżeli zatem przedsiębiorca, który zajmuje się konserwacją i naprawą przedmiotów artystycznych i zabytkowych, zatrudni na umowę o dzieło stolarza do wykonania usług specjalistycznych, to nie utraci prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.
Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 pkt 1, art. 25 ust. 1 i ust. 3, załącznik nr 3 i nr 4 do ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.).