Oponex sp. z o.o. jest wiodącym na polskim rynku producentem opon samochodowych. Spółka od kilkunastu lat dynamicznie się rozwija, stawiając przede wszystkim na wysoką jakość wyrobu. W ostatnim czasie poniosła duże straty, bo okazało się, że kilkanaście tysięcy opon wyprodukowanych dla jednego z kluczowych klientów spółki zostało wytworzone niezgodnie z obowiązującymi normami, co przełożyło się na niską jakość i wadliwość produktu. Spółka nie mogła pozwolić, aby takie wadliwe opony zostały sprzedane do klienta. W efekcie kilka tysięcy ton surowca oraz kilkaset godzin pracy zostało zmarnowanych, a spółka musiała pokryć wynikłe straty i jeszcze raz przygotować zamówienie. W wyniku przeprowadzonego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego okazało się, że kilku pracowników, zatrudnionych w zadaniowym systemie pracy świadomie i celowo zaniżało parametry na maszynach produkcyjnych, w celu przyspieszenia produkcji i szybszego zakończenie pracy, kosztem jakości wyrobu.
Spółka wyciągnęła konsekwencje wobec pracowników odpowiedzialnych za zaniżanie parametrów produkcji, rozwiązując umowy o pracę bez wypowiedzenia z sześcioma osobami. Niezależnie od tego zarząd podjął decyzję, aby wprowadzić mechanizmy mające na celu zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości. W szczególności zdecydowano o wprowadzeniu na terenie zakładu produkcyjnego monitoringu wizyjnego, który mógłby być wykorzystywany przez pracodawcę do kontroli wykonywania pracy przez pracowników oraz zapewnienia należytej jakości produkcji. Właśnie ta kwestia miała być przedmiotem spotkania zaplanowanego na czwartkowe popołudnie, z udziałem Agnieszki Kowalskiej – członka zarządu spółki, Anny Nowak – kierownika ds. personalnych, oraz Tomasza Rutkowskiego – prawnika wewnętrznego spółki.
● Etap I Określenie ram prawnych