Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2666) uposażenie m.in. żołnierzy zawodowych, policjantów oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wypłacane w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. podlega każdorazowemu zwiększeniu o jedną piątą kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na 1 marca obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na obecny rok. W efekcie podwyżki dla tych formacji będą w ostatecznym rozliczeniu zrekompensowane za ich brak w pierwszych dwóch miesiącach tego roku.
Wprowadzenie takiego mechanizmu bardzo sfrustrowało żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podjęli decyzje o odejściu na emeryturę. Dla wielu z nich, którym stosunek służbowy rozwiązuje się z początkiem roku, nie będzie uwzględniał waloryzacji kwoty bazowej o tegoroczną podwyżkę na poziomie 7,8 proc.