Kiedyś pracowałem na etacie, ale to już przeszłość. Od dłuższego czasu zarabiam wyłącznie na podstawie umów o dzieło, nie płacę więc składek na ubezpieczenia społeczne w ZUS – opowiada pan Zbigniew. – Opłacam samodzielnie jedynie ubezpieczenie zdrowotne, zastanawiam się jednak nad powrotem do płacenia na emeryturę. Sytuacja finansowa pozwala mi na taką ekstrawagancję... Nie wiem tylko, czy mogę. Wydaje mi się, że było kiedyś ograniczenie, że ubezpieczenie społeczne w ZUS mogły kontynuować tylko osoby, które zgłosiły taką wolę w ciągu 30 dni od daty ustania dotychczasowego ubezpieczenia, to znaczy np. od rozwiązania ostatniej umowy o pracę. Czy tak jest nadal?
Nie, ta zasada już nie obowiązuje. Każdy, kto nie ma tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, może samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ZUS, a tym samym zapewnić sobie w przyszłości prawo do emerytury lub renty wypłacanej przez tę instytucję. Wniosek o dobrowolne ubezpieczenie społeczne można złożyć w dowolnym terminie. Trzeba tylko wypełnić stosowny formularz, a potem terminowo opłacać składki.
Reklama

Reklama
Podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe deklarujemy samodzielnie. Nie może być jednak niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli obecnie 1750 zł. A zatem składki w 2015 roku wynoszą:
● składka na ubezpieczenie emerytalne: 19,52 proc. x 1750 zł = 341,60 zł
● składka na ubezpieczenia rentowe: 8 proc. x 1750 zł = 140 zł
Razem więc dobrowolne składki wyniosą 481,60 zł miesięcznie.
Uwaga! Osoby dobrowolnie zgłaszające się do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego nie podlegają ubezpieczeniom chorobowemu (płatne zwolnienia lekarskie) ani wypadkowemu (odszkodowanie za wypadek przy pracy). Ubezpieczenie zdrowotne (prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia) muszą opłacać osobno.
Warto też pamiętać, że gdyby pan Zbigniew podjął pracę np. na etacie, a w związku z tym został objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, musiałby zrezygnować z ubezpieczenia dobrowolnego.
Podstawa prawna
Art. 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.).