Tak wynika z wyroku NSA, który wczoraj odrzucił skargę kasacyjną wrocławskiej uczelni od wyroku WSA w Warszawie.