Prowizja, która według umowy może być wypłacana pracownikowi także po zakończeniu zatrudnienia, bez określonego terminu, nie jest składnikiem wynagrodzenia, gdyż nie spełnia wymogów określonych w kodeksie pracy – uznał Sąd Najwyższy.

Sprawa dotyczyła zapłaty przez pracodawcę wynagrodzenia prowizyjnego określonego w umowie jako tzw. prowizja marketingowa za wykonywanie różnego rodzaju prac na rzecz spółki B., którą pozwała o to świadczenie była pracownica. Problem polegał na tym, że kobieta była jednocześnie większościowym udziałowcem spółki (dysponowała w pewnym momencie nawet 98 proc. udziałów), a ponadto wspomniana prowizja była tak skonstruowana, że miała ją otrzymywać nawet po zakończeniu stosunku pracy, praktycznie bezterminowo – przy czym zarówno spółka, jak i pracownica udziałowczyni nie podpisały w tej kwestii żadnej innej umowy, w tym o zakazie konkurencji po zakończeniu zatrudnienia.
W I instancji była pracownica (gdyż roszczenia skierowano do spółki już po zwolnieniu jej z pracy) uzyskała żądane świadczenia, jednak sąd apelacyjny zmienił to orzeczenie i oddalił powództwo w całości. W tej sytuacji pełnomocnik złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, ale ten oddalił ją w całości.
– Strony stosunku pracy mogą określić wynagrodzenie w dość swobodny sposób, kodeks pracy nie przewiduje bowiem, jakie konkretnie składniki powinny się na to wynagrodzenie składać. Możliwe jest zatem ustalenie, że pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w formie prowizji czy też w formie udziałów w wynikach finansowych pracodawcy, określonych w inny sposób. Jednak w rozpoznawanej sprawie mieliśmy do czynienia ze specyficzną umową, gdy jakiś element wynagrodzenia – w tym wypadku prowizja – przysługiwała także po zakończeniu zatrudnienia. W praktyce więc ten element nie może być uznany za wynagrodzenie za pracę, gdyż nie spełnia warunków określonych w art. 80 kodeksu pracy – powiedział sędzia Jarosław Sobutka. ©℗
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2022 r., sygn. I PSKP 99/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia