Z wnioskiem o jej wydanie wystąpił mikroprzedsiębiorca, który po założeniu działalności w połowie czerwca 2022 r. zamierzał współpracować z byłym pracodawcą, u którego był zatrudniony tuż przed rejestracją własnej firmy. Mężczyzna wskazał, że pracując na etacie jako elektryk, zajmował się instalacją systemów niskoprądowych (PKD 43.21.Z). W ramach prowadzonej działalności miałby zaś wykonywać montaże konstrukcji metalowych i stawianie ścianek działowych (PKD 43.99.Z). Zapytał więc ZUS, czy będzie miał prawo skorzystać z ulgi na start (czyli opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne z kodem 054000) przez pierwsze sześć miesięcy od założenia działalności, a następnie z preferencyjnych składek przez kolejne dwa lata. Są one liczone od podstawy w wysokości 30 proc. minimalnego wynagrodzenia (pełne ubezpieczenie z kodem 057000).
W obu przypadkach ZUS potwierdził, że stanowisko mikroprzedsiębiorcy jest prawidłowe.