Jeden z naszych pracowników przechodzi na emeryturę. Chcemy go jednak zatrudnić ponownie. Czy trzeba skierować go na badania wstępne i szkolenie bhp? Przerwa w zatrudnieniu będzie trwała około dwóch tygodni.

Zgodnie z art. 2373 par. 1 kodeksu pracy pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.