Dieta w podróży służbowej na terenie kraju wzrosła o 8 zł, do 38 zł na dobę. Tym samym proporcjonalnie wyższe są też inne świadczenia przysługujące w delegacji, w tym maksymalny limit rachunku za nocleg i ryczałt na korzystanie z komunikacji miejskiej (patrz: grafika). Takie zmiany wprowadza rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 1481). Dziś wchodzi ono w życie. W związku z wysoką inflacją związki zawodowe i organizacje pracodawców apelują o dokonanie przeglądu innych tego typu świadczeń, w tym przysługujących w podróży zagranicznej, oraz o podwyższenie tzw. kilometrówki.