Z kolei pracodawcy w tych kwestiach przedstawiają stanowisko zbieżne z propozycjami rządu. Ten ostatni zapowiedział też wzrost kilometrówki, czyli świadczenia dla pracowników z tytułu użytkowania prywatnych samochodów do celów służbowych.
Takie tematy były poruszane w trakcie wczorajszego posiedzenia zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Zainaugurowano w ten sposób negocjacje płacowe rządu i partnerów społecznych. Już wstępna dyskusja pokazała, że trudno będzie się porozumieć w kwestii przyszłorocznego wzrostu wynagrodzeń w budżetówce.