kogo dotyczy obowiązek
Przede wszystkim należy ustalić, czy dany podmiot w ogóle podlega generalnemu obowiązkowi wpłat na PFRON. W tym celu konieczne jest określenie czy: