Jedną ze zmian podatkowych wynikających z Polskiego Ładu, tj. ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, było podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych. Skutkiem ubocznym tej zmiany było znaczące ograniczenie kwoty środków wpływających na zakładowe fundusze: zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) i zakładowy fundusz aktywności (ZFA), które dotychczas były zasilane częścią lub całością kwot zaliczek na PIT nieodprowadzanych do urzędu skarbowego. Wspomniane zmiany podatkowe modyfikowały trzon konstrukcji PIT, więc zniwelowanie niekorzystnych zmian wymagało wprowadzenia osobnego rozwiązania. Prezentujemy najważniejsze informacje pozwalające dysponentom ZFRON i ZFA na płynną zmianę źródeł zasilających te fundusze.
Pozostawione wsparcie