Takie wątki poruszano podczas wczorajszego posiedzenia zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. W trakcie rozmów nie doszło do przełomu, strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska. Pracodawcom zależy na utrzymaniu podwyżek na poziomie gwarantowanym przez przepisy (część organizacji postuluje, by płaca minimalna – podobnie jak pensje w budżetówce – wzrosła jedynie o prognozowany wskaźnik inflacji, czyli 7,8 proc.; to wymagałoby jednak uprzedniej zmiany przepisów).
– Uważamy, że rząd powinien podejmować działania jednoznacznie antyinflacyjne. Z perspektywy pracowników wysoka inflacja oznacza pogorszenie sytuacji finansowej gospodarstw domowych, a dla zatrudniających – wzrost kosztów funkcjonowania biznesu – wskazał prof. Jacek Męcina, przewodniczący zespołu, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.