– Chcielibyśmy, aby wymagania, które powinien spełniać lokal agencji, były zdefiniowane w przepisach – podkreślił Dariusz Górski, dyrektor departamentu legalności zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy.
Przypomnijmy, że omawianą kwestię reguluje art. 13 ust. 2a ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1563). Zgodnie z nim agencja przekazuje pracownikowi tymczasowemu informacje umożliwiające mu bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji, czyli adres miejsca kontaktu, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, a także dni i przedział godzinowy, w których taki kontakt jest możliwy. Informację tę należy przekazywać nie później niż w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy o pracę. Przepis ten obowiązuje od 1 czerwca 2017 r., gdy w życie weszła duża nowelizacja ustawy, które miała ograniczyć nadużycia na rynku tymczasowego zatrudnienia. Jedna z nieprawidłowości polegała na funkcjonowaniu pośredników jedynie w formule wirtualnej. Kandydaci do pracy lub zatrudnieni mogli porozumieć się z nimi jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej.