Otwarcie ścieżki specjalizacyjnej dla pracowników laboratoriów genetycznych przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, który właśnie został skierowany do konsultacji społecznych.

Zakłada on utworzenie specjalizacji „medyczna genetyka molekularna” dla absolwentów biotechnologii, biologii i mikrobiologii, którzy będą chcieli podjąć pracę w laboratoriach genetycznych.
Przypomnijmy, podczas konsultacji społecznych projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej (która obecnie została skierowana do komisji prawniczej) rozgorzała dyskusja o tym, kto będzie mógł pracować jako diagnosta laboratoryjny. Projekt przewiduje bowiem, że mogą być to wyłącznie absolwenci kierunku analityka medyczna (z kilkoma wyjątkami). Mimo to szereg podmiotów, m.in. Narodowy Instytut Leków czy Narodowe Centrum Krwi, postulowało dopuszczenie do zawodu również absolwentów kierunków „niemedycznych” (właśnie biotechnologii czy biologii), po przeprowadzeniu szkolenia uzupełniającego – choćby z powodu małej liczby diagnostów laboratoryjnych na rynku pracy. Co więcej, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka wprost wskazywało, że w przypadku medycznych laboratoriów genetycznych to biotechnolodzy i biolodzy molekularni są najbardziej wykwalifikowanymi pracownikami, ponieważ to właśnie w programie ich studiów (w przeciwieństwie do studiów z zakresu analityki medycznej) genetyka zajmuje główne miejsce. Jednak resort zdrowia w odpowiedzi na te postulaty wyraźnie zastrzegł, że zmian w zakresie możliwości pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego nie przewiduje.
Wydaje się wobec tego, że projekt rozporządzenia uchyla furtkę umożliwiającą pracę biotechnologów i biologów w laboratoriach, jednocześnie nie robiąc tego przesadnie szeroko. – Specjaliści w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej będą zatrudniani w wyspecjalizowanych laboratoriach genetycznych – wskazują autorzy projektu wprost.
Możliwość pracy w takiej placówce nie będzie również przysługiwać absolwentom automatycznie – konieczne będzie odbycie specjalizacji. Dzięki temu zdaniem autorów projektu zapewniony zostanie nadzór nad jakością kształcenia oraz kompetencjami przyszłych specjalistów. W tym celu przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego powstanie specjalny zespół ekspertów, który szczegółowo określi zasady kształcenia.
– Rozwiązanie to spowoduje, iż system opieki zdrowotnej wzbogaci się o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie posiadać wiedzę i umiejętności w wykonywaniu specjalistycznych badań i dodatkowych czynności diagnostyki w wyspecjalizowanych laboratoriach genetycznych – podkreśla resort zdrowia. Wskazuje, że jest zapotrzebowanie na specjalistów w takiej dziedzinie, co wynika z dynamicznego rozwoju wiedzy o molekularnych albo genetycznych podstawach chorób człowieka oraz z postępu wiedzy i rozwoju technik diagnostycznych wykorzystywanych w badaniach genetycznych.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji społecznych