Zakłada on utworzenie specjalizacji „medyczna genetyka molekularna” dla absolwentów biotechnologii, biologii i mikrobiologii, którzy będą chcieli podjąć pracę w laboratoriach genetycznych.
Przypomnijmy, podczas konsultacji społecznych projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej (która obecnie została skierowana do komisji prawniczej) rozgorzała dyskusja o tym, kto będzie mógł pracować jako diagnosta laboratoryjny. Projekt przewiduje bowiem, że mogą być to wyłącznie absolwenci kierunku analityka medyczna (z kilkoma wyjątkami). Mimo to szereg podmiotów, m.in. Narodowy Instytut Leków czy Narodowe Centrum Krwi, postulowało dopuszczenie do zawodu również absolwentów kierunków „niemedycznych” (właśnie biotechnologii czy biologii), po przeprowadzeniu szkolenia uzupełniającego – choćby z powodu małej liczby diagnostów laboratoryjnych na rynku pracy. Co więcej, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka wprost wskazywało, że w przypadku medycznych laboratoriów genetycznych to biotechnolodzy i biolodzy molekularni są najbardziej wykwalifikowanymi pracownikami, ponieważ to właśnie w programie ich studiów (w przeciwieństwie do studiów z zakresu analityki medycznej) genetyka zajmuje główne miejsce. Jednak resort zdrowia w odpowiedzi na te postulaty wyraźnie zastrzegł, że zmian w zakresie możliwości pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego nie przewiduje.