O problemie pisaliśmy jako pierwsi w DGP nr 13/2020 „Oczyszczenie z zarzutów nie gwarantuje powrotu do służby”. Opisywaliśmy przypadek byłego wówczas funkcjonariusza, który był podejrzany o handel narkotykami w jednym z zakładów karnych oraz przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Z tego powodu został tymczasowo aresztowany. Za kratami spędził 229 dni. Ostatecznie umorzono wobec niego postępowanie, prokurator uznał bowiem, że zarzucanych mu czynów strażnik nie popełnił.
Funkcjonariusz odzyskał wolność, ale jednocześnie stracił pracę. Zgodnie bowiem z art. 97 ust. 1 pkt 6 ustawy o służbie więziennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1064) stosunek służbowy wygasa w przypadku nieobecności funkcjonariusza w służbie przez okres powyżej trzech miesięcy z powodu tymczasowego aresztowania. Próbował on wrócić do służby, jednak bezskutecznie. Teoretycznie nie powinno być z tym problemu. Co prawda ustawa o służbie więziennej nie zawiera instytucji przywrócenia funkcjonariusza do służby sensu stricto, jednak w art. 221 uregulowano zasady dotyczące ponownego nawiązania stosunku służbowego. Problem polegał na tym, że katalog przypadków zawarty w tym przepisie nie wymieniał wprost umorzenia postępowania przez prokuratora lub bezpodstawnego tymczasowego aresztowania.