Konsultacje projektu trwały w zespole ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego. Początkowo pracodawcy i związki zawodowe ustaliły zakres przewidywanych zmian, co do których nie ma sporu (akceptują je obie strony). Ostatecznie przeważyły jednak rozbieżności, w tym te dotyczące przepisów o umowach terminowych.
– Zdajemy sobie sprawę, że projektowane zmiany są podyktowane koniecznością wdrożenia przepisów unijnych. Ale wymóg uzasadniania wypowiedzeń umów na czas określony nie powinien być wprowadzany w środku roku, lecz z odpowiednim wyprzedzeniem. Dlatego postulowaliśmy, aby to rozwiązanie weszło w życie nie w sierpniu 2022 r., lecz od 1 stycznia 2023 r. – wskazuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.