Pracodawcy będą w przyszłym roku odprowadzać na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) na każdego pracownika 1093,93 zł.
Utrzymanie obowiązującej od czterech lat kwoty odpisu podstawowego zakłada uchwalona przez Sejm ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. W trakcie głosowania odrzucono poprawkę przewidującą odmrożenie podstawy odpisu na ZFŚS. W danym roku powinno ją bowiem stanowić 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku (lub jego drugiego półrocza).
Jednak w 2015 r. odpis będzie dalej naliczany od wysokości średniej pensji z 2010 r., a nie z 2014 r. Akceptacji nie zyskały też propozycje pozwalające na podwyższenie kwot odprowadzanych na ZFŚS u tych pracodawców, którzy tworzą go na podstawie odrębnych przepisów, np. szkół i uczelni. One też będą zamrożone.
Kolejne poprawki, które nie otrzymały wymaganej większości głosów, dotyczyły wykreślenia z ustawy okołobudżetowej regulacji pozwalających na finansowanie z Funduszu Pracy staży podyplomowych lekarzy i pielęgniarek oraz zmieniających zasady odbywania rezydentur. Natomiast wśród przyjętych poprawek znalazła się m.in. taka, która zwiększa w 2015 r. budżet PIP o 2 mln zł na stworzenie nowych etatów.
Etap legislacyjny
Przekazanie ustawy do Senatu