Państwowa Inspekcja Pracy otrzyma więcej pieniędzy na zatrudnienie nowych pracowników.
Zwiększenie środków dla tej instytucji przewidują dwie poprawki zgłoszone do projektu tzw. ustawy okołobudżetowej. Pierwsza z nich złożona przez posłów PO przewiduje przyznanie PIP dodatkowych 2 mln zł, natomiast PiS proponuje dla niej o 5 mln więcej.
W trakcie drugiego czytania projektu posłowie opozycji złożyli też poprawki sprowadzające się do wykreślenia przepisów zakładających zamrożenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Rząd postanowił bowiem, że w przyszłym roku będzie on dalej stanowił 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia z 2010 r.
– Gdyby nie to zamrożenie, odpis na fundusz na każdego pracownika mógłby być wyższy o 200 zł. Jest to więc ewidentny ubytek w sferze pomocy dla zatrudnionych, którzy mają najniższe dochody – wskazywał Ryszard Zbrzyzny z SLD.
Z kolei reprezentujący Solidarną Polskę poseł Andrzej Romanek zwrócił uwagę, że o ile utrzymywanie obecnej kwoty odpisu w sferze budżetowej można argumentować poszukiwaniem oszczędności, to w przypadku innych pracodawców nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. – Jest to przykład wyjątku, który na skutek kilku lat obowiązywania stał się zasadą – podkreślał poseł.
W podobny sposób parlamentarzyści opozycji ocenili też fakt, że w 2015 r. po raz kolejny źródłem finansowania staży i specjalizacji dla lekarzy będzie Fundusz Pracy. Ich zdaniem powinien on służyć wyłącznie do walki z bezrobociem.
W trakcie dyskusji posłowie wskazywali, że przy okazji prac nad ustawą okołobudżetową przeprowadzone są dodatkowe zmiany merytoryczne, które nie są opiniowane przez odpowiednie komisje. Zarzut ten dotyczył zmian związanych z odbywaniem rezydentur. Ustawa okołobudżetowa przewiduje bowiem znaczne ich zaostrzenie, np. lekarz nie będzie mógł zmienić raz rozpoczętej specjalizacji na inną, jeśli nie będą za tym przemawiać wskazania medyczne. Inna ważna zmiana – wprowadzająca zakaz przenoszenia rezydentur do innego województwa – została złagodzona jeszcze w trakcie prac nad nią w komisji finansów publicznych. Rządową propozycję zmodyfikowano w ten sposób, że lekarz będzie mógł zmienić miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż po upływie roku od zakwalifikowania się do niego.
835 mln zł taką kwotę z Funduszu Pracy rząd przeznaczy w 2015 r. na rezydentury
Etap legislacyjny
Drugie czytanie projektu ustawy