W 2015 r. Fundusz Pracy będzie dalej finansował staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne lekarzy, dentystów, pielęgniarek oraz położnych. Przeznaczone na ten cel będzie 835,3 mln zł.

Utrzymanie dotychczasowych zasad ponoszenia kosztów kształcenia kadr medycznych zakłada przyjęta przez rząd ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Tak jak w poprzednich latach pieniądze na podnoszenie kwalifikacji lekarzy i pielęgniarek będą przekazywać szpitalom marszałkowie województw.

Inną zmianą, którą przewiduje ustawa okołobudżetowa, jest zamrożenie kwoty odpisu podstawowego odprowadzanego przez pracodawcę za każdego zatrudnionego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). W przyszłym roku będzie go dalej stanowić 37,5 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2010 r., mimo że co do zasady powinna to być kwota średniej pensji z roku poprzedniego. To oznacza, że wyniesie on 1093,93 zł. Odpis na fundusz socjalny pozostanie w tej samej wysokości co obecnie również w przypadku tych pracodawców, którzy prowadzą go na podstawie odrębnych przepisów. Dotyczy to m.in. szkół, uczelni wyższych, policji oraz innych służb mundurowych. Ponadto w 2015 r. nie będzie wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Ważne

Ustawa okołobudżetowa zwiększa też o 582 mln zł wydatki Funduszu Pracy w 2015 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd