Zacznijmy od tematu szczepień przeciwko COVID-19. Czy pracodawca może wprowadzać zachęty, np. dodatek finansowy, za przyjęcie preparatu?
Zgłasza się do nas wielu pracowników, którzy wskazują, że pracodawcy wprowadzają zachęty do szczepień, co ich zdaniem prowadzi do dyskryminacji. Nie uznajemy takich działań za nierówne traktowanie w zatrudnieniu, ale za praktykę promowania aktywności pożądanych społecznie i zmniejszających ryzyko zakażenia. Uważamy, że pracodawcy - ze względu na obowiązki bhp, które na nich ciążą - powinni mieć możliwość realnego kształtowania środowiska pracy w omawianym zakresie. PIP stoi na stanowisku, że szczepienia są elementem profilaktyki, uznajemy je za celowe i konieczne. Nie możemy pomijać też aspektu społecznego. Zdrowie i życie jest nadrzędne wobec indywidualnych interesów poszczególnych pracowników. Nie będziemy kwestionować promowania szczepień.