"Przekroczenie 50. roku życia nie powinno oznaczać kresu życia zawodowego. Może być to moment przełomowy. Z domu odchodzą dorosłe dzieci, zaś kobieta zaczyna mieć więcej czasu na realizację swoich planów. To może być najlepszy moment, aby wrócić do wcześniej zaniedbywanych pasji i odnaleźć zawodowe powołanie w nowym miejscu" - przekonuje MPiPS.

"50-tka to także dobry wiek na powrót do zawieszonej aktywności zawodowej. Pomóc w tym powrocie może zaangażowanie społeczne – wśród wolontariuszek aż 80 proc. kobiet to osoby po 50. roku życia" - dodaje resort. Poza tym kobiety chętniej niż mężczyźni decydują się na studia podyplomowe oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Porady dla osób w wieku 50+ oraz pełna lista instrumentów i form wsparcia, z jakich skorzystać mogą osoby dojrzałe dostępna jest w internecie (50plus.gov.pl) - poinformowała Marta Cieślikowska z Biura Promocji i Mediów MPiPS.

Cieślikowska podkreśliła, że poszukujące pracy kobiety w wieku 50+ mogą liczyć na pomoc instytucji publicznych. "Urzędy pracy oferują szereg instrumentów umożliwiających utrzymanie zatrudnienia, powrót do pracy i podnoszenie kwalifikacji. Osoby w wieku 50+ mają ponadto atrakcyjne możliwości dofinansowania do szkoleń i kursów" - zaznaczyła.

Różnica pomiędzy zatrudnieniem mężczyzn i kobiet jest największa w grupie osób 50+ we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale w Polsce znacząco wyższa od unijnej średniej - przypomina MPiPS. Według ministerstwa tak niska aktywność zawodowa kobiet wynika z zakorzenionego w społeczeństwie przekonania o roli kobiety, jako osoby skupiającej się na życiu rodzinnym, wychowującej dzieci i wnuki, opiekującej się starszymi rodzicami.

Ze względu na stereotypowe spojrzenie dojrzałym kobietom znacznie trudniej jest też przekonać do siebie pracodawców, a trudna sytuacja na rynku pracy osób 50+ potęguje zjawisko dyskryminacji kobiet, przejawiające się m.in. w średnio niższych zarobkach - podkreśla resort.