Rada Rolników podjęła uchwałę dotyczącą wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.
Do marca przyszłego roku osoby obowiązkowo podlegające temu ubezpieczeniu będą z tego tytułu płacić 42 zł miesięcznie. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na tzw. wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł.
Jednocześnie KRUS podał, że w przyszłym roku podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe będzie wynosić 84 zł. Osoby ubezpieczone w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych opłacają wyższe składki. Rolnicy i domownicy pracujący w gospodarstwach do 100 ha będą co miesiąc odprowadzać do kasy 101,00 zł.
W przypadku gospodarstw o powierzchni od 100 do 150 ha opłata ta wyniesie 203,00 zł. Natomiast 304,00 zł to składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w przypadku, kiedy podstawą do pozostawania w KRUS jest gospodarstwo od 150 do 300 ha przeliczeniowych. W przypadku największych areałów (powyżej 300 ha) danina wpłacana do KRUS wynosi 405,00 zł miesięcznie.