W drugiej połowie listopada Polski Fundusz Rozwoju prześle przedsiębiorcom wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Zapyta też o powody niedopełnienia tego obowiązku

Do tego celu PFR wykorzysta Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Taką możliwość daje mu ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1777), która weszła w życie 15 października br. W założeniu ma ona na celu ograniczenie negatywnych społecznych i gospodarczych skutków epidemii COVID-19, ale również zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu PPK.
O co zapyta PFR? / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Do tej pory wezwania przekazywano adresatom w formie papierowej, co generowało spore koszty związane nie tylko z samą wysyłką za pośrednictwem poczty, ale też z jej przygotowaniem (m.in. koszt wydruku, kopert, zaadresowania i spakowania przesyłek). Szacuje się, że przeciętnie jednostkowy koszt przygotowania i wysłania wezwania wahał się w granicach 16 zł. Nowe przepisy przewidują, że zarówno wezwanie, jak i specjalny formularz, w którym przedsiębiorca wyjaśni powody niedopełnienia obowiązku podpisania umowy o zarządzanie, zostaną przesłane w formie elektronicznej - przynajmniej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich.
W rozmowie z wiceprezesem PFR Bartoszem Marczukiem wyjaśniamy, kto dostanie wezwanie oraz co grozi firmom, które nie uzupełnią ankiety. Wskazujemy też, kiedy powinny spodziewać się listu na PUE ZUS, a także do kiedy mają czas na odesłanie formularza i ewentualne zawarcie umów o zarządzanie. ©℗