Utworzenie nowej służby walczącej z przestępstwami w sieci przewiduje projekt nowelizacji ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakłada on powołanie w policji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), które ma ścigać sprawców przestępstw „popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej”. W pierwszym roku zatrudni 300 funkcjonariuszy, a do końca 2025 r. w sumie 1,8 tys. osób.
Kogo przyjmą