Od dziś Senat będzie zajmować się nowelizacją ustaw wchodzących w zakres Polskiego Ładu. Jednym z jego elementów ma być walka z szarą strefą w zatrudnieniu - w aspekcie zarówno podatkowym, jak i składkowym.
Dziś w razie ujawnienia nielegalnego zatrudnienia koszty danin publicznych z tytułu nieujawnionych źródeł przychodu pokrywa zarówno zatrudniający (składki na ubezpieczenia społeczne), jak i pracownik (podatek dochodowy, niekiedy też część składek opłaconych przez zatrudniającego). Polski Ład ma to zmienić - po jego wejściu w życie wszystkie dolegliwości fiskalne będą obciążały zatrudniającego. Ma to ośmielić sygnalistów do zgłaszania zatrudnienia na czarno, a firmy zniechęcić do takich praktyk.