W 2004 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 19%. Zanotowano wówczas 4,9 tys. samobójstw. W kolejnych latach odsetek bezrobotnych stopniowo spadał, aż do 2008 roku. Liczba zamachów samobójczych również się zmniejszyła. Wyjątkiem jest tutaj wspomniany rok 2008, gdzie pomimo spadku bezrobocia liczba samobójstw była wyższa niż w roku poprzednim (4 tys. w 2008 roku wobec 3,5 tys. w 2007 roku).

Rok 2013 przyniósł kolejny gwałtowny wzrost odsetka bezrobotnych (13,4%). Samobójczych zgonów odnotowano wtedy aż 6,1 tys.

Związek liczby samobójstw (w tys.) ze stopą bezrobocia (w %) / Media

Statystyki Komendy Głównej Policji pokazują dodatkowo, że przyczyny ekonomiczne są jednymi z najczęstszych powodów zamachów samobójczych. W roku 2013 zanotowano 484 samobójstwa z powodu złych warunków ekonomicznych oraz 135 z powodu nagłej utraty źródeł utrzymania. Najczęstszym powodem samobójczych zgonów były nieporozumienia rodzinne. Należy także pamiętać, że na decyzję o popełnieniu samobójstwa może składać się wiele różnych czynników.

Ustalone przyczyny zamachów samobójczych w 2013 roku / Media

Samo bezrobocie jest zjawiskiem naturalnym dla każdej gospodarki. Naturalne bezrobocie wiąże się ściśle z procesami nieustannie zachodzącymi na rynku. Osoby pozostające bez pracy przez krótki czas zazwyczaj radzą sobie z zaistniałą sytuacją. Problem pojawia się, gdy bezrobocie przeradza się w stan długotrwały. Jak pokazują statystyki, istnieje silny związek pomiędzy liczbą samobójstw a stopą bezrobocia.

Dominika Staniszewska, Sedlak & Sedlak