Rok 2013 przyniósł kolejny gwałtowny wzrost odsetka bezrobotnych (13,4%). Samobójczych zgonów odnotowano wtedy aż 6,1 tys.

Statystyki Komendy Głównej Policji pokazują dodatkowo, że przyczyny ekonomiczne są jednymi z najczęstszych powodów zamachów samobójczych. W roku 2013 zanotowano 484 samobójstwa z powodu złych warunków ekonomicznych oraz 135 z powodu nagłej utraty źródeł utrzymania. Najczęstszym powodem samobójczych zgonów były nieporozumienia rodzinne. Należy także pamiętać, że na decyzję o popełnieniu samobójstwa może składać się wiele różnych czynników.

Samo bezrobocie jest zjawiskiem naturalnym dla każdej gospodarki. Naturalne bezrobocie wiąże się ściśle z procesami nieustannie zachodzącymi na rynku. Osoby pozostające bez pracy przez krótki czas zazwyczaj radzą sobie z zaistniałą sytuacją. Problem pojawia się, gdy bezrobocie przeradza się w stan długotrwały. Jak pokazują statystyki, istnieje silny związek pomiędzy liczbą samobójstw a stopą bezrobocia.

Dominika Staniszewska, Sedlak & Sedlak