Spada bezrobocie. Główny Urząd Statystyczny podał, że w sierpniu bezrobocie wyniosło 11,7 procent. To wynik zbliżony do prognoz ekonomistów.

GUS zaktualizował też informację o poziomie bezrobocia w lipcu, które wyniosło 11,8 procent, a nie jak wcześniej podawano 11,9 procent.

Na koniec sierpnia liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła nieco ponad 1800 osób.