W 2022 r. prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą zapłacą więcej na ubezpieczenia społeczne. Taki wniosek płynie z nowych założeń makroekonomicznych, które znalazły się w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok.

Przewiduje on, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w przyszłym roku ma wynieść 5922 zł. To ważna informacja, bo 60 proc. tej kwoty będzie podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez przedsiębiorców niekorzystających z żadnych preferencji.
Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę, że to kwota wyższa, niż pierwotnie zakładano. Jeszcze w czerwcu rząd przewidywał bowiem, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniesie 5836 zł. Wtedy składki na ubezpieczenia społeczne wyniosłyby 1193,70 zł (bez składki zdrowotnej i z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym), co dawałoby wzrost w porównaniu do tego roku miesięcznie o 118,02 zł, a rocznie o 1416,24 zł.
Teraz zaktualizowano pierwotne założenia. – Z wyliczeń opierających się na nowych prognozach wynika, że składki na ubezpieczenia społeczne wzrosną o 12,6 proc. w stosunku do bieżącego roku. Mają wynieść 1211,28 zł (bez składki zdrowotnej i z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym), co w porównaniu z tym rokiem dawałoby wzrost o 135,60 zł miesięcznie – wyjaśnia Łukasz Kozłowski.
W przyszłym roku składka emerytalna może oscylować w granicach 693,58 zł (obecnie 615,93 zł), rentowa 284,26 zł (obecnie 252,43 zł), wypadkowa 59,34 zł (obecnie 52,70 zł), Fundusz Pracy/Solidarnościowy 87,05 zł (obecnie 77,31 zł), dobrowolna chorobowa 87,05 zł (obecnie 77,31 zł).
– Podwyżka może być jeszcze większa, bo wyliczenia nie obejmują składki zdrowotnej, której podstawę wymiaru poznamy dopiero w styczniu przyszłego roku. Dodatkowo rząd w Polskim Ładzie planuje związane z nią zmiany – podkreśla ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.