Nowe przepisy zrównają uprawnienia urlopowe w PIP z tymi przysługującymi w Najwyższej Izbie Kontroli. Obie te instytucje podlegają bezpośrednio Sejmowi RP (a nie np. odpowiedniemu ministerstwu). Obecnie jednak tylko zatrudnionym w NIK przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy (jeśli wykonują czynności kontrolne i legitymują się odpowiednim stażem). Po zmianach uprawnienie takie – na analogicznych zasadach – będzie przysługiwać też inspektorom pracy. To sukces Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy (ZZPPIP), który złożył do Sejmu petycję w sprawie wprowadzenia dodatkowego wypoczynku. Sejmowa komisja ds. petycji uznała ją za zasadną i przedłożyła projekt do prac legislacyjnych. Uchwalone przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.
– Naszym podstawowym celem było zrównanie uprawnień z tymi przysługującymi w NIK. Dodatkowy wypoczynek umożliwi też lepszą regenerację, co może przyczynić się do zmniejszenia liczby osób korzystających z urlopów na poratowanie zdrowia. Inspektorzy będą mieć też czas na samodokształcanie się, które jest niezbędne w naszej pracy – wskazuje Przemysław Róziewicz, przewodniczący ZZPPIP.