Powołując się na stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w tej sprawie – co ważne potwierdzającej kodeksowy obowiązek – pracodawcy pytali, czy w razie kontroli za jego naruszenie grozi grzywna. Eksperci w poprzednim numerze dodatku Kadry i Płace (w tekście „Urlop krótszy niż 14 dni? Spokojnie, grzywny i tak za to nie będzie”; DGP nr 150 z 29 lipca 2021 r.) byli jednomyślni: grzywny nie będzie, bo nie jest to wykroczenie. Od dawna bowiem panuje konsensus, że mimo art. 162 k.p. pracownik może korzystać z krótszych urlopów, a pracodawca nie jest zagrożony sankcją z tego tytułu.
Nie zgodził się z tym jednak Główny Inspektorat Pracy. Z wykładni zaprezentowanej przez inspekcję na łamach DGP wynikało wprost odwrotnie, że nieudzielenie urlopu w kodeksowy sposób stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone grzywną. Po naszej publikacji Główny Inspektorat Pracy zmienił jednak zdanie i zmodyfikował swoje stanowisko. ©℗