Uchwała zapadła w sprawie kobiety, która do 30 września 2018 r. była zatrudniona na umowie o pracę. Po jej rozwiązaniu (i w konsekwencji ustaniu tytułu ubezpieczenia) otrzymała trzy zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy za okresy: 8–28 października, 29 października – 18 listopada i 19 listopada – 9 grudnia 2018 r. ZUS wyznaczył jej badanie kontrolne na 26 października 2018 r., na które się nie stawiła. Po tym terminie przedstawiła kolejne zwolnienia lekarskie.
ZUS odmawia