Zasady przekraczania polskich granic powiązane są bezpośrednio z przepisami wprowadzonymi w tym zakresie na poziomie Unii Europejskiej. Polska, będąc jej członkiem, zobowiązana jest do przestrzegania i realizowania ogólnych regulacji w tej dziedzinie.
Polskie granice można podzielić na: