Sprawa dotyczy spółki z o.o., w której zarządzie na podstawie powołania zasiadają prezes i wiceprezes. Nie otrzymują oni z tego tytułu wynagrodzenia, są bowiem zatrudnieni w spółce na podstawie umów o pracę i na jej podstawie dostają pensję. Zakres obowiązków ze stosunku pracy obejmuje m.in. zarządzanie majątkiem firmy, reprezentowanie jej w relacjach z klientami, sporządzanie strategii rozwoju spółki (w tym przygotowywanie jej planów finansowych i przedstawianie ich radzie nadzorczej), a także opracowywanie odpowiedniej polityki marketingowej i pozyskiwanie nowych klientów.
Na podstawie umów o pracę członkowie zarządu otrzymują wynagrodzenie miesięczne, które składa się z dwóch elementów: wynagrodzenia zasadniczego stałego i premii uznaniowej, na której wysokość wpływ mają m.in. wyniki finansowe spółki. Spółka miała wątpliwości, czy wynagrodzenie (przychód) członka zarządu w postaci premii uznaniowej, która wynika ze stosunku pracy, należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek z tego tytułu (tj. z umowy o pracę).