Do podstawy wymiaru składek zalicza się różnego rodzaju dodatki i nagrody bez względu na to, czy ich wysokość została z góry ustalona – uznał ZUS.

Sprawa dotyczy spółki z o.o., w której zarządzie na podstawie powołania zasiadają prezes i wiceprezes. Nie otrzymują oni z tego tytułu wynagrodzenia, są bowiem zatrudnieni w spółce na podstawie umów o pracę i na jej podstawie dostają pensję. Zakres obowiązków ze stosunku pracy obejmuje m.in. zarządzanie majątkiem firmy, reprezentowanie jej w relacjach z klientami, sporządzanie strategii rozwoju spółki (w tym przygotowywanie jej planów finansowych i przedstawianie ich radzie nadzorczej), a także opracowywanie odpowiedniej polityki marketingowej i pozyskiwanie nowych klientów.
Na podstawie umów o pracę członkowie zarządu otrzymują wynagrodzenie miesięczne, które składa się z dwóch elementów: wynagrodzenia zasadniczego stałego i premii uznaniowej, na której wysokość wpływ mają m.in. wyniki finansowe spółki. Spółka miała wątpliwości, czy wynagrodzenie (przychód) członka zarządu w postaci premii uznaniowej, która wynika ze stosunku pracy, należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek z tego tytułu (tj. z umowy o pracę).
ZUS podkreślił, że powołanie jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. Jako czynność prawna stanowi bowiem oświadczenie woli spółki, na podstawie którego ustanawiany jest jeden z jej organów, a konkretnie członek zarządu. Następstwem tej czynności może być podpisanie umowy o pracę lub zlecenia z taką osobą. Jednak to od woli spółki zależy, co będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu oraz czy będzie się to wiązało z wypłatą wynagrodzenia. Podstawą zatrudnienia członka zarządu może być zatem zarówno umowa o pracę, jak i powołanie uchwałą zgromadzenia wspólników. W opisywanej sprawie spółka zawarła z osobami pełniącymi funkcję prezesa i wiceprezesa umowy o pracę i to one będą stanowiły tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.
Jednocześnie ZUS wskazał, że przychodami, które powinny się wliczać do podstawy wymiaru, są też wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki i nagrody bez względu na to, czy ich wysokość została z góry ustalona.
Decyzja ZUS oddział w Lublinie z 11 lutego 2021 r., WPI/200000/43/75/2018