Wielu funkcjonariuszy zamiast przechodzić na emeryturę, zostaje w formacji i pobiera z tego tytułu świadczenie motywacyjne. Tak wynika z danych, które zebrał DGP z większości komend wojewódzkich policji.

Atrakcyjne dopłaty dla funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej wprowadziła ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1610), która weszła w życie 1 października 2020 r.
Otrzymać je mogą najbardziej doświadczeni mundurowi, którzy wstrzymają się z decyzją o przejściu na emeryturę. Wysokość świadczenia jest zależna od stażu pracy. I tak funkcjonariusze pozostający w służbie i mający wysługę powyżej 25 lat mogą liczyć na 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a ci o stażu powyżej 28 lat i 6 miesięcy – 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.
Zgodnie z założeniami resortu spraw wewnętrznych wysokie dodatki mają zatrzymać w służbie doświadczonych mundurowych i poprawić sytuację kadrową w formacjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Służbie Więziennej.
DGP sprawdził, czy pół roku obowiązywania nowych regulacji przyniosło spodziewane efekty w policji.
Dane z garnizonów
– Obserwujemy pierwsze symptomy, że nowe przepisy zaczynają przynosić zamierzone efekty i najbardziej doświadczeni funkcjonariusze pozostają w służbie. 581 świadczeń motywacyjnych w garnizonie dolnośląskim przyznanych od początku obowiązywania nowych przepisów to dobry wynik. Szczególnie w kontekście ogólnego stanu zatrudnienia w naszym garnizonie – mówi Robert Hamuda, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego.
Zwraca uwagę, że w ostatnim czasie dało się zauważyć, że osoby, które deklarowały, że przejdą na emeryturę tak szybko, jak to będzie możliwe, wstrzymywały się z tą decyzją.
Podobne wnioski można wysnuć na podstawie danych dotyczących wypłat świadczeń motywacyjnych w marcu 2021 r. przesłanych przez inne komendy wojewódzkie.
I tak w garnizonie wielkopolskim świadczenie wypłacono łącznie 655 funkcjonariuszom (1,5 tys. zł – 349 policjantom, 2,5 tys. zł – 306 policjantom). Stan zatrudnienia (na 1 lutego 2021 r.) wynosi tam 7882, co oznacza, że dodatek pobiera 8,3 proc. funkcjonariuszy. Jeżeli zawęzilibyśmy stan zatrudnienia jedynie do osób, których staż wynosi 21 lat i więcej, byłoby to aż 44,4 proc. policjantów.
W garnizonie zachodniopomorskiej policji takie świadczenia w tym samym okresie pobiera 321 funkcjonariuszy (1,5 tys. zł – 185 osób, 2,5 tys. zł – 136 osób). Stan zatrudnienia (na 1 lutego) wynosi 4310, co oznacza, że dodatek pobiera 7,4 proc. funkcjonariuszy. A w grupie ze stażem 21 lat i więcej – 39,3 proc. policjantów.
W garnizonie kujawsko-pomorskim świadczenie motywacyjne otrzymuje 416 osób (1,5 tys. zł – 249 policjantów, 2,5 tys. zł – 167 policjantów). Stan zatrudnienia (na 1 lutego) wynosi tam 5003, co oznacza, że dodatek pobiera 8,3 proc. policjantów. W grupie ze stażem 21 lat i więcej – 38,6 proc. funkcjonariuszy.
W garnizonie opolskim wypłacany jest on obecnie 219 osobom (1,5 tys. zł – 130 funkcjonariuszom, 2,5 tys. zł – 89 funkcjonariuszom). Stan zatrudnienia (na 1 lutego) wynosi 2419, co oznacza, że dodatek pobiera 9 proc. funkcjonariuszy. W grupie ze stażem 21 lat i więcej – 44,7 proc. policjantów.
W lutym świadczenie motywacyjne pobierało 598 małopolskich policjantów (1,5 tys. zł – 324 funkcjonariuszy, a 2,5 tys. zł – 274 funkcjonariuszy). Stan zatrudnienia (na 1 lutego) wynosi 7762, co oznacza, że dodatek pobierało 7,7 proc. policjantów. W grupie ze stażem 21 lat i więcej – 39,2 proc. mundurowych.
W garnizonie warmińsko-mazurskim świadczenie w tym czasie pobierało 289 policjantów (1,5 tys. zł – 162 osoby, 2,5 tys. – 127 osób). Stan zatrudnienia (na 1 lutego) wynosi 3509, co oznacza, że dodatek pobiera 8,2 proc. policjantów. W grupie ze stażem 21 lat i więcej – 35,7 proc. funkcjonariuszy (więcej danych: patrz infografika).
Jest nieźle
Związkowcy nie kryją zadowolenia.
– W tamtym roku ze służby odeszło nieco ponad 4 tys. funkcjonariuszy, a w tym według danych na dzień 1 marca – niecałe 2 tys. A najwięcej odejść odnotowujemy z reguły w I kw. każdego roku. Jeżeli dodamy do tego dane, które pani zebrała, to można uznać, że wielu doświadczonych funkcjonariuszy zdecydowało się pozostać w służbie i nie odchodzić na emeryturę – mówi Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.
Uważa, że to z pewnością efekt wprowadzonych zachęt takich jak świadczenie motywacyjne.
– Dla naszej formacji to świetna wiadomość, bo udaje nam się zatrzymać ludzi najbardziej doświadczonych i wyjątkowo potrzebnych. Szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę ogromne odmłodzenie, jakie nastąpiło w ostatnim czasie. Przecież ktoś musi uczyć nowych funkcjonariuszy zawodu. Nikt nie nadaje się do tego lepiej niż osoby z doświadczeniem – podkreśla związkowiec.
Robert Hamuda przypomina, że związkowcy zabiegali o objęcie dodatkami grup funkcjonariuszy z niższym stażem. – Postulowaliśmy wprowadzenie świadczenia progresywnego, które wzrastałoby od osiągnięcia stażu 10 lub 15 lat i rosło stopniowo aż do pełnej wysługi – wyjaśnia.
Szanse na to są na razie niewielkie. Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w odpowiedzi na interpelację poselską posła Cezarego Grabarczyka z KO wskazuje bowiem, że obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne dotyczące przyznania świadczeń motywacyjnych dla policjantów posiadających 10- i 15-letni staż służby.
Świadczenia motywacyjne dla funkcjonariuszy