Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej jako: ustawa o zwolnieniach grupowych) zwolnienie grupowe ma miejsce, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników decyduje się na zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracowników co najmniej:
1) 10 pracowników, gdy zatrudnia on mniej niż 100 pracowników;